Historia Szkoły Nasz Pierwszy Dyrektor Tradycje Szkoły Patron OTWARCIE NOWEJ SZKOŁY Medal Pro Patria ZŁOTE SOWY Dolnośląska Rodzina Szkół im. AK Szkoła bez Przemocy 2012 Rokiem Janusza Korczaka Wystawa w Kuratorium Konferencja Klubów Historycznych Konferencja w Lizbonie Światowy sukces Odyseuszy

O szkole

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy powstała w 1987 r. z inicjatywy ów-czesnego dyrektora szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Pana Władysława Zwierzchowskiego. Podczas rozbudowy budynku ośrodka o osobne skrzydło z wejściem od ul. Wrocławskiej, dyrektor ów podjął usilne stara-nia o otwarcie w Trzebnicy jeszcze jednej szkoły podstawowej. Uwieńczeniem tych starań była decyzja władz gminy i kuratorium o otwarciu Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy .
Przed rozpoczęciem roku szkolnego w budynku wciąż trwały prace budowlane. Aby rok szkolny mógł rozpocząć się 1 września, nauczyciele , rodzice, a nawet pracownicy Urzędu Miasta i Gminy postanowili pomóc w przygotowaniu i uprzątnięciu budynku. W dniach 29-31 sierpnia zorganizowany został czyn społeczny. Dzięki temu 1 września 1987r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. Funkcję dyrektora szkoły powierzono p. Władysławowi Zwierzchowskiemu, będącemu jednocześnie dyrektorem Szkoły Specjalnej.
Szkoła zatrudniała wówczas 11 nauczycieli. Byli to: Małgorzata Rymarz, Maria Sawicka, Renata Marszałek, Jadwiga Witkowska, Sławomira Gniadek, Zenon Janiak, Małgorzata Matuszewska, Anna Jezioro, Franciszek Szafrański, Zbigniew Kuczma . Od 1 października przyjęta została pani Ewa Fatyga.
Sekretarzem szkoły była pani Krystyna Ciechacka, a od maja 1988 r. Jadwiga Gajda , woźnym p. Kazimierz Pudłowski, a sprzątaczkami : Elżbieta Pudłowska i Ewa Pajor. Nauka odbywała się w 8 oddziałach (od kl.”0” do kl. VII) o różnej liczebności uczniów (od 21 w klasie drugiej do 37 w klasie pierwszej). W sumie do szkoły uczęszczało 208 uczniów.
Rok później liczba uczniów w szkole wzrosła do 236, a liczba oddziałów do 9. Wtedy powołano zastępcę dyrektora szkoły, którym został p. Zenon Janiak. Zatrudniono nowych pracowników: nauczycieli :Jolantę Nowak, Iwonę Dorosz, Halinę Kalkę, Ewę Bednarz, Tomasza Bednarza , Gerarda Skalskiego, Joannę Nieradko i Elżbietę Rzeszowską oraz sprzątaczkę : Beatę Drozdowską

Z końcem roku 88/89 przeszedł na emeryturę p. Władysław Zwierzchowski, a funkcję dyrektora objął pan Zenon Janiak. Wówczas nastąpił też rozdział sprawowania funkcji dyrektora pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2, a Szkołą Specjalną.
Dalszy wzrost liczebności uczniów w szkole spowodował wprowadzenie z dniem 1 września 1991 r. nauki w klasach I – III w trybie dwuzmianowym. Wraz ze wzrostem liczby uczniów w szkole, wzrastała też liczba zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników obsługi. Dla sprawniejszego funkcjonowania szkoły powołano wówczas społecznego zastępcę dyrektora szkoły, którym został p. Jerzy Trela.
15 kwietnia 1992 r. w związku ze zmianami w prawie oświatowym odbył się pierwszy konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. W jego wyniku funkcję dyrektora utrzymał dotychczasowy jej dyrektor p. Z. Janiak. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego oficjalnie powołano również zastępcę dyrektora szkoły, którym został uprzednio pełniący tę funkcję społecznie p. J. Trela.
Kilka lat funkcjonowania szkoły skłoniło jej dyrekcję do rozważań na temat nadania szkole imienia oraz sztandaru, przez co szkoła posiadałaby własne symbole i ceremoniał. W tym samym czasie przedstawiciele Armii Krajowej również podjęli działania mające na celu pozyskanie sztandaru. Członkom Światowego Związku Armii Krajowej zależało na tym, by po ich śmierci sztandar nie zawisł w muzealnej gablocie. To zainspirowało ich do nawiązania współpracy ze szkołą i ufundowania tzw. „żywego sztandaru”, łączącego kombatantów II wojny światowej z uczniami szkoły podstawowej.

Wśród wielu propozycji rozważanych przez dyrekcję, grono pedagogiczne i uczniów szkoły największe zainteresowanie wzbudziła właśnie możliwość nawiązania współpracy z Armią Krajową. Pozostała jeszcze kwestia wyboru patrona szkoły. Ostatecznie zdecydowano, że będzie nim ostatni dowódca Armii Krajowej, gen. Leopold Okulicki pseudonim „Niedźwiadek”.
Przygotowania do przyjęcia sztandaru i imienia trwały cały rok. Uwieńczeniem działań prowadzonych przez szkołę oraz przedstawicieli AK było nadanie szkole imienia oraz sztandaru w dniu 10 XI 1995r. w przeddzień Święta Niepodległości. Od tej chwili wychowanie patriotyczne stało się priorytetowym zadaniem szkoły.
Pod koniec roku szkolnego 1996/1997 z funkcji dyrektora szkoły zrezygnował p. Zenon Janiak. W wyniku ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy w Trzebnicy konkursu dyrektorem szkoły został p. Jerzy Trela, a na stanowisko wicedyrektora powołano p. Grażynę Kantecką.
Po niespełna dwóch latach p J. Trela objął stanowisko dyrektora Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy i zrezygnował z pracy w szkole. Wówczas ponownie ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. W jego wyniku z dniem 1 września 2000 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy objęła p. Grażyna Kantecka, a stanowisko wicedyrektora - p. Halina Stawiska.
W 2005 r. p.Halina Stawiska odeszła na zasłużoną emeryturę. Na jej miejsce powołana została p.Lidia Piotrowska.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
    ul. 3-go Maja 5
    55-100 Trzebnica.
  • 71 312-00-29

Galeria zdjęć