Historia Szkoły Nasz Pierwszy Dyrektor Tradycje Szkoły Patron OTWARCIE NOWEJ SZKOŁY Medal Pro Patria ZŁOTE SOWY Dolnośląska Rodzina Szkół im. AK Szkoła bez Przemocy 2012 Rokiem Janusza Korczaka Wystawa w Kuratorium Konferencja Klubów Historycznych Konferencja w Lizbonie Światowy sukces Odyseuszy

O szkole

Wystawa w Kuratorium

VII wystawa  Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK

 „Drogi do Niepodległości żołnierzy AK i Ich rodzin”.

 

 

2 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się otwarcie kolejnej wystawy organizowanej przez Dolnośląską Rodziną Szkół im. Armii Krajowej i Jej Bohaterów. Kuratorem tegorocznej ekspozycji „Drogi do Niepodległości żołnierzy AK i ich rodzin” była Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu.

Otwarcie wystawy swą obecnością zaszczycili: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. W wydarzeniu wzięła także udział dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu oraz główni specjaliści w Oddziale Biura IPN we Wrocławiu Sylwia Krzyżanowska i  Wojciech Trębacz.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII A i VIC, członkowie Szkolnego Klubu Historycznego,  wicedyrektor Lidia Piotrowska oraz opiekunka Klubu Historycznego Krystyna Janowska. Wszystkich  gości  w Sali Kolumnowej przywitała przewodnicząca   Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów AK pani Dorota Rasała -Świtoń, która w krótkim wystąpieniu omówiła dotychczasową pracę szkół należących do Rodziny. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu zaprezentowali wzruszający program artystyczny. Wojciech Trębacz, wiceprezes Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK wygłosił wykład  „O niepodległą. Historia i pamięć”, podczas którego zachęcił młodzież do poznawania życiorysów Ojców Niepodległości. - Proszę was, drodzy uczniowie i nauczyciele, abyście poświęcili lekcje na przybliżenie postaci bohaterskich Polaków, z zaznaczeniem, jaką rolę odegrali w momencie próby, jak się zachowali, aby Polska odzyskała niepodległość - zakończył przemówienie W. Trębacz.

Prace przygotowane przez uczniów szkół należących do Rodziny  przedstawiały sylwetki bohaterskich Polaków, którzy w chwili próby wykazali się miłością do ojczyzny i niezłomną postawą. Nasi uczniowie przygotowali planszę upamiętniająca sylwetkę Danuty Siedzikówny „Inki”. Prace można oglądać w holu Kuratorium Oświaty do końca marca.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Dolnośląski Kurator Oświaty i Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddział IPN we Wrocławiu.

 

                                                                                                           Krystyna Janowska

 

V wystawa Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Jej Bohaterów
  " Z myślą o powstaniu warszawskim"
 

 

Rok 2014 obfituje w wiele rocznic historycznych. W tym roku przypada m.in. 75 rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 70 rocznica powstania warszawskiego. Właśnie powstaniu warszawskiemu poświęcona została wystawa prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Organizatorem wystawy były szkoły należące do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej. Nad wystawą honorowy patronat objęła Kurator Dolnośląska pani Beata Pawłowicz. 4 marca 2014 roku pani Kurator dokonała oficjalnego otwarcia wystawy. Oprócz uczniów szkół obecni byli przedstawiciele i kombatanci AK oraz pracownicy IPN z Wrocławia. Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczniów, pani Kurator B. Pawłowska w krótkim przemówieniu wyraziła zadowolenie z kultywowania tradycji patriotycznych w szkołach i zachęciła do dalszej działalności i upowszechniania wiedzy o przeszłości naszej Ojczyzny.

Podczas uroczystości uczestnikom konkursu na opracowanie poradnika wiedzy o Armii Krajowej: „Armia Krajowa , jej bohaterowie – elementarz” zostały wręczone nagrody. Dwaj uczniowie naszej szkoły” Filip Grucela i Jędrzej Szabla zajęli III miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Po obejrzeniu zaprezentowanych prac,  zwiedziliśmy salę sejmiku wojewódzkiego. Dzięki pracownikom sejmiku województwa dolnośląskiego mogliśmy pogłębić swoją wiedzę na temat struktur samorządowych oraz działalności wojewody, marszałka województwa i kompetencji radnych sejmiku. Przyjrzeliśmy się insygniom władzy marszałkowskiej i mogliśmy obejrzeć odznaczenia przyznawane przez radnych sejmiku. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, a dwoje uczniów naszej szkoły otrzymało cenne nagrody za wiedzę o samorządach lokalnych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
    ul. 3-go Maja 5
    55-100 Trzebnica.
  • 71 312-00-29

Galeria zdjęć