Bezpieczna droga do szkoły Aktywnie Po Zdrowie Dni Kultury Zdrowotnej „Śniadanie daje moc” w klasach 0-III „POCZYTAJ BRATKOWI” Programy edukacyjne „Nie pal przy mnie, proszę”- sprawozdanie ,,Czyste powietrze wokół nas" - sprawozdanie Projekt edukacji patriotycznej ZIELONY DZIEŃ W SZKOLE Akademia Aquafresh „KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM”- sprawozdanie Program profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy” Projekt Krokus Bezpieczne ferie zimowe „Akademia Przyjaciół Pszczół”, Integracja „Czyste powietrze wokół nas,, „Książka Naszym Przyjacielem” "Rozprawmy się z reklamami" „CHROŃMY NASZĄ PLANETĘ” Programy edukacyjne - podsumowanie Jak się uczyć by się nauczyć? Bieg po zdrowie „Trzymaj Formę!” Czas na Zdrowie Dzień Ziemi

Projekty

Rok szkolny 2016 /2017

PROJEKT   EDUKACYJNY

 ,, BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE''

 

        Dnia 24. 01. 2017 r. odbył się  w naszej szkole projekt edukacyjny  pt. ,,Bezpieczne Ferie Zimowe"  dla uczniów klas I.

       Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone przez przedstawiciela  Straży Miejskiej w Trzebnicy p. Annę Cisak. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie bawić się podczas przerwy zimowej oraz jak zachowywać  się w przypadku, kiedy spotkają nieznajomą osobę, która zachowuje się podejrzanie. Pani Anna Cisak zwróciła szczególną  uwagę na konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego zachowania podczas uprawiania sportów zimowych: w mieście, na wsi, w górach, jak i nad zbiornikami wodnymi – zakaz  ślizgania się na zamarzniętych rzekach i jeziorach! Uczniowie zostali także  zapoznani  z odpowiednimi miejscami do zabaw zimowych.

         Straż Miejska przypomniała również uczniom ważne numery   alarmowe na Policję, Straż Pożarną, Pogotowie.

             Zajęcia profilaktyczne miały formę prezentacji multimedialnej

 i  zakończyły się projekcją filmu animowanego pt. „Bolek i Lolek”. Dzięki obejrzeniu przygód bohaterów, uczniowie przekonali się, jak niebezpieczne mogą być zimowe zabawy, które nie zostały przemyślane.          
         Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały opowiadań Straży Miejskiej oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach, czego dowodem były liczne pytania.

         Na zakończenie pedagog szkolny poprosił uczniów o to, aby  pamiętali o tych wszystkich  radach i przestrogach, gdyż wtedy  ferie zimowe  na pewno będą udane. Bawmy się wesoło i ostrożnie!

Podkreślił też, że zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii to sprawa priorytetowa, ale warto również pamiętać o czerpaniu radości z wolnego czasu i zimowej aury. Nie warto zbyt długo siedzieć w domu przed komputerem lub telewizorem, bo zimowe spacery mają wiele uroku. Są również ważnym elementem zapobiegania chorobom.

Warto pamiętać, że zabawy i sporty zimowe będą źródłem radości tylko wtedy , gdy  ich uczestnicy zachowają zasady bezpieczeństwa.

           

 Życzymy Wam  bezpiecznych i udanych  ferii zimowych !!! 

 Do zobaczenia po feriach!           

 

 

”Bezpieczna droga do szkoły”

    W ramach realizacji programu profilaktyki uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach profilaktycznych . „Bezpieczna droga do szkoły”.  Głównym celem zajęć było zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i podstawowymi przepisami ruchu drogowego.

   We wrześniu na spotkaniach w klasach I przedstawicielka Straży Miejskiej wraz z regionalną poetką  panią Wiesławą  Kuciębą przeprowadziły zajęcia  z wykorzystaniem wierszy o bezpiecznej drodze do szkoły. Dzieci otrzymały książeczki z wierszami i zadaniami do wykonania.

     Podczas spotkania w październiku uczniowie wzięli udział także w zajęciach praktycznych, które miały na celu sprawdzenie ich wiadomości z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze. Pierwszoklasiści pokazywali, jak prawidłowo przechodzą przez jezdnię.

Podsumowaniem projektu było spotkanie wszystkich uczniów na sali gimnastycznej 23 listopada 2016 r.  Klasa III a pod opieką pani Jolanty Straszak przedstawiła inscenizację słowno – muzyczną „Bezpieczna droga do szkoły”, po której uczniowie klas pierwszych wykonywali zadania sprawdzające ich wiedzę. Wszyscy wspaniale odpowiadali i pokazywali, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy.

Organizatorki : Jolanta Rainczuk, Jolanta Straszak i Renata Marszałek

/Album fotograficzny/

 

"Bezpieczna droga do szkoły"

  Album fotograficzny

 

                   W Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy przy ulicy 3-go Maja 5  w miesiącu wrześniu i październiku w odbyły się zajęcia profilaktyczne dla klas pierwszych  w związku z projektem „Bezpieczna droga do szkoły” realizowanym  przy współpracy ze  Strażą Miejską. Celem tych zajęć było zapoznanie najmłodszych uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu drogowego.

         Podczas zajęć profilaktycznych  wszyscy uczniowie kl. I  otrzymali książeczki z naklejkami pt; "Sierżant Uśmiech" przygotowane przez panią Wiesławę Kuciębę. Książeczki zawierały kolorowe ilustracje i opowiadała o Sierżancie Uśmiechu, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze. Pani Anna Cisak ze  Straży Miejskiej podczas zajęć szczególną uwagę zwrócila na konieczność noszenia odblasków przez dzieci oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, jakie możemy napotkać w czasie drogi do szkoły lub do domu – "Obcy nieznajomy".

         Następnie w  klasach I przeprowadzone zostały przez Straż Miejską zajęcia praktycznego przechodzenia przez pasy przy szkole. Uczniowie przypomnieli  podstawowe znaki drogowe, które znajdują się przy szkole i przy pasach oraz   uczyli się prawidłowego poruszania po drodze i prawidłowych zachowań w drodze do szkoły i ze szkoły.

         Projekt "Bezpieczna droga do szkoły"  w naszej szkole  jest  realizowany wiele lat, gdyż  bardzo ważne jest edukowanie dzieci już od najmłodszych lat dzięki temu - dzieci są bezpieczne i wiedzą jak unikać zagrożeniom jakie napotkają w  drodze do szkoły i ze szkoły.

 Pedagog szkolny Jolanta Rainczuk

 

 

Rok szkolny  2015/2016

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego

"Bezpieczna droga do szkoły"

- w roku szkolnym 2015/2016

Dnia 20.11.2015 r. w naszej szkole przeprowadzony został Projekt Edukacyjny pt. ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY’’, którym zostały objęte wszystkie klasy pierwsze...

Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją pt. ,,Z odblaskami bezpieczniej", przygotowaną przez kl. II a pod kierunkiem p. Jolanty Straszak. Uczniowie pokazali, jak prawidłowo poruszać się po drodze, przypomnieli pierwszoklasistom, jak ważna jest znajomość znaków drogowych oraz jakie są skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Po obejrzeniu inscenizacji uczniowie klas I odpowiadali na pytania związane z przedstawieniem i przypomnieli także zasady zachowania się na drogach.

Następnie p. Jolanta Rainczuk przeprowadziła konkurs dotyczący bezpieczeństwa, który polegał na rozwiązaniu przez pierwszoklasistów kilku zagadek oraz rozpoznaniu znaków drogowych.

Podsumowaniem projektu była zabawa "Prawda czy Fałsz" przeprowadzona przez p. Jolantę Straszak polegająca na prawidłowym odpowiadaniu na pytania na temat bezpieczeństwa.

Na zakończenie zabrali głos przedstawiciele Straży Miejskiej. Pani Anna Cisak przekazała dzieciom wiedzę na temat prawidłowego poruszania się po drodze. Szczególną uwagę zwróciła na konieczność noszenia odblasków o każdej porze dnia przez dzieci.

Drugim ważnym tematem poruszonym na projekcie był „Obcy – nieznajomy” oraz kształtowanie wśród dzieci umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, jakie możemy napotkać w czasie drogi do szkoły lub do domu.

Specjalnie przygotowana w tym dniu inscenizacja i zabawy miały pomóc uczniom utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego i o tym, jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, szkole i w czasie zabawy.

Organizatorki: J. Straszak, J. Rainczuk

 

Projekt "Bezpieczna droga do szkoły"

W miesiącu wrześniu i październiku w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy przy ulicy 3-go Maja 5 odbyły się zajęcia profilaktyczne dla kl.I w związku z projektem „Bezpieczna droga do szkoły” realizowanym przez Straż Miejską. Celem tych zajęć było zapoznanie najmłodszych uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu drogowego.

Wszyscy uczniowie otrzymali książeczki z naklejkami pt; "Sierżant Uśmiech" przygotowane przez panią Wiesławę Kuciębę. Książeczka zawierała kolorowe ilustracje i opowiadała o Sierżancie Uśmiechu, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze.

Następnie przeprowadzone zostały przez Straż Miejską zajęcia praktycznego przechodzenia przez pasy przy szkole. Wszyscy uczniowie klas pierwszych w związku z projektem, już we wrześniu otrzymali odblaski na tornistry z napisem Kochasz? Powiedz STOP Wariatom DROGOWYM zasponsorowane przez PZU. Przedstawiciele Straży Miejskiej podczas zajęć szczególną uwagę zwrócili na konieczność noszenia odblasków przez dzieci oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, jakie możemy napotkać w czasie drogi do szkoły lub do domu – "Obcy nieznajomy". Pierwszoklasiści nie zawsze potrafią przewidywać takie sytuacje, które mogą zdarzyć się na drodze, mają problemy z dokładnym określeniem odległości dzielącej ich od pojazdu, czy prędkości z jaką porusza się auto. Dzieci również same stwarzają zagrożenie, bawiąc się i wygłupiając podczas drogi do szkoły. Dlatego też tak ważne jest, by od najmłodszych lat uczyć prawidłowych zachowań na drodze. Ta wiedza może uratować życie i zdrowie.

Policyjne statystyki pokazują, że rokrocznie spada liczba wypadków drogowych z udziałem uczniów klas podstawowych. To dowodzi, że edukowanie dzieci przynosi efekty – dzięki temu są bezpieczne i wiedzą jak unikać zagrożeń.

 

Rok szkolny  2014/ 2015

Projekt Edukacyjny " Bezpieczna droga  do szkoły"

 

                      Dnia 31.10.2014 r. w naszej szkole  przeprowadzony został Projekt Edukacyjny dla klas pierwszych   ,, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY’’.

                 Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją  pt. ,,Znaki drogowe’’ przygotowaną przez kl. II d  pod kierunkiem p. Renaty Marszałek .Uczniowie z tej klasy pokazali, jak prawidłowo poruszać się po drodze, przypomnieli pierwszoklasistom,  jak ważna jest znajomość  znaków drogowych   oraz  jakie są skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

         Po obejrzeniu inscenizacji  uczniowie klas I odpowiedzieli na kilka pytań związanych z przedstawieniem ,  przypomnieli  także rodzaje znaków drogowych i zasady  zachowania się  na drogach.

         Następnie przeprowadzono konkurs dotyczący bezpieczeństwa, który polegał na rozwiązaniu przez pierwszoklasistów kilku zagadek, rozpoznaniu znaków drogowych .  Konkurs przeprowadziła p. Jolanta Rainczuk.  Dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały drobne upominki.  

         Podsumowaniem projektu była pogadanka przeprowadzona przez p. Jolantę Straszak , w czasie której dzieci dowiedziały się, jak ważne jest noszenie odblasków .

                W związku z Projektem Straż Miejska w miesiącu wrześniu  przeprowadziła   we wszystkich klasach pierwszych zajęcia praktycznego przechodzenia przez jezdnię. Pierwszoklasiści otrzymali  światełka odblaskowe  od PZU.

  Organizatorkami Projektu były panie: J. Straszak, J. Rainczuk, R. Marszałek.

 

Projekt  Bezpieczna droga do szkoły

 

            W miesiącu  październiku  w  Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy  przy ulicy 3-go Maja 5 odbyły się zajęcia profilaktyczne dla kl.I w związku z projektem „Bezpieczna droga do szkoły”realizowanym  przez Straż Miejską.  Celem tych zajęć było zapoznanie najmłodszych  uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zapoznanie z podstawowymi  przepisami ruchu drogowego.

         Wszyscy  uczniowie otrzymali  książeczki  z naklejkami  pt;  "Sierżant Uśmiech"   przygotowane przez  panią Wiesławę Kociębę. Książeczka  zawierała  kolorowe  ilustracje i opowiadała  o  Sierżancie  Uśmiechu,  który uczy  dzieci    bezpieczeństwa na  drodze. Dzieci zabrały je  ze sobą do domu, gdzie  wspólnie z rodzicami wykonywały  zadania .

         Następnie przeprowadzone zostały przez Straż Miejską  zajęcia praktycznego   przechodzenia przez  pasy przy szkole. Wszyscy uczniowie klas pierwszych  w związku  z tym projektem, już we wrześniu dostali odblaski na tornistry. Prowadząca, pani Anna Cisak kilkakrotnie zwróciła szczególną uwagę na konieczność noszenia odblasków przez dzieci.

         Podsumowaniem spotkania była pogadanka na temat „Obcy – nieznajomy”, której celem było  kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, jakie  możemy napotkać w czasie drogi do szkoły lub do domu.

 

....................................................................................................................................................  

Dnia 22.11.2013 r. w naszej szkole  przeprowadzony został Projekt Edukacyjny dla kl. I  ,, BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY’’

Na zajęcia została zaproszona przedstawicielka Straży Miejskiej w Trzebnicy p. Anna Cisak.

                 Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją  pt. ,,Bezpieczna droga do szkoły’’ przygotowaną przez kl. III c  pod kierunkiem p. Jolanty Straszak. Uczniowie z tej klasy pokazali jak prawidłowo poruszać się po drodze, przypomnieli pierwszoklasistom  jak ważne jest noszenie światełek odblaskowych, jak reagować na zaczepki obcych- nieznajomych oraz  jakie są skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Po obejrzeniu inscenizacji  uczniowie klas I odpowiedzieli na kilka pytań związanych z przedstawieniem ,  przypomnieli  także rodzaje znaków drogowych. 

         Następnie przeprowadzono konkurs dotyczący bezpieczeństwa, który polegał na rozwiązaniu przez pierwszoklasistów kilku zagadek, rozpoznaniu znaków drogowych oraz  odgadnięciu numerów telefonów na POLICJĘ, POGOTOWIE, STRAŻ POŻARNĄ.  Dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały drobne upominki.  Gościnnie w spotkaniu uczestniczyły także dzieci z klas  zerowych .

                     Podsumowaniem spotkania była pogadanka  przeprowadzona przez p. Annę Cisak dotycząca  głównego  tematu. Artyści z klasy III c za swój występ obdarowani zostali prezentami, które otrzymali z rąk pani A. Cisak.

               W związku z Projektem Straż Miejska w miesiącu wrześniu  prowadziła w kl. I zajęcia praktycznego przechodzenia przez jezdnię, wówczas uczniowie otrzymali światełka odblaskowe. /zdjęcia/

Organizatorkami Projektu były panie: J. Straszak, J. Rainczuk, R. Marszałek.

 

                 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
    ul. 3-go Maja 5
    55-100 Trzebnica.
  • 71 312-00-29

Galeria zdjęć