Regulamin Wniosek 2017/18 Wyprawka ucznia klasy 0 Wyprawka ucznia klasy I Wyniki rekrutacji 2017/18

Rekrutacja

Regulamin

Regulamin przyjęcia dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2

  im. gen. L. Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy odbywają się  w sekretariacie szkoły w dniach 3.04- 14.04.2017r., w dni robocze, w godzinach 730-1530.

2. Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny.

3. W wyznaczonym terminie rodzice/ opiekunowie zgłaszają się do sekretariatu szkoły  z odpowiednimi dokumentami:

a)      wypełnionym wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej;

b)      odpisem aktu urodzenia dziecka;

c)      zaświadczeniem o rocznym przygotowaniu przedszkolnym.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp2trzebnica.edupage.org  lub z sekretariatu szkoły.

5. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w roku 2017 kończą 7 lat.

6. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kończy 6 lat, jeżeli:

·        korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,  w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (wówczas nie dotyczy zapis w punkcie 3c)

       lub

·        posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych.

7. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

- z urzędu- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

- na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

8. Do oddziału integracyjnego będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

9. Przy podziale na klasy będzie uwzględniana konieczność zachowania w zespołach równej proporcji w ilości dziewczynek i chłopców i liczebności klas oraz rocznik urodzenia.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
    ul. 3-go Maja 5
    55-100 Trzebnica.
  • 71 312-00-29

Galeria zdjęć