Mistrz Rachunku Konkurs Recytatorski w języku polskim kl.6. „Ścieżkami życia św. Jadwigi” Konkurs Recytatorski w języku niemieckim ZNAM JANA PAWŁA II Konkurs Interpretacji Poezji Dziecięcej Konkurs w Roku Jadwiżańskim

Konkursy

Mistrz Rachunku

Regulamin konkursu „ Mistrz Rachunku 2017”

 UWAGA! ZMIANA DATY KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

-promowanie oraz popularyzacja matematyki wśród dzieci,

-ułatwienie dzieciom ujawnienia potencjalnych możliwości

-doskonalenie umiejętności szybkiego liczenia

2. Konkurs jest  przeznaczony dla uczniów klas 5- tych.

3. W konkursie biorą udział: po 1 uczniu ze szkoły; szkołę, gdzie funkcjonuje po 4 i więcej oddziałów z danego poziomu może reprezentować 2 uczniów szkół powiatu trzebnickiego.

4. Konkurs powiatowy odbędzie się  15.05.2017 r. o godz. 10

5. Zgłoszenie do konkursu powiatowego należy przesłać do 9.05.2017 r.

     wyłącznie  e-mail trzebnicasp2@wp.pl   , Szkoła Podstawowa nr 2,

       ul. 3-go Maja 5, 55-100 Trzebnica lub faksem 71 312 00 29, 71 711 -15-40

6. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko uczestnika, szkoła, gmina
  2. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego / opiekuna

7. Sposób przygotowania zadań -SO SOWA

Literatura :  "I Ty zostaniesz Pitagorasem"  dla klasy 5.

Wytyczne dla opracowujących zadania na konkurs:

Rachunki pamięciowe – m. in. wykorzystanie praw matematycznych, kolejności działań do sprytnego liczenia. Potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie:

-  na ułamkach zwykłych i dziesiętnych ( przykłady jednodziałaniowe i wielodziałaniowe)

- na liczbach całkowitych

8. Przewodniczącym komisji konkursowej  jest organizator konkursu.

9. W skład komisji wchodzą wszyscy nauczyciele matematyki obecni podczas konkursu.

10. Czas trwania konkursu 25 minut

11. Konkurs przeprowadza się jednocześnie dla wszystkich uczestników. Otrzymują oni do rozwiązania jednakowy zestaw zadań składający się z 60 przykładów.

12. Na karcie konkursowej, uczestnicy wpisują  wyniki w najprostszej postaci.   Obliczenia uczniowie mogą wykonywać na oddzielnych kartkach, które nie podlegają ocenie.

13. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i opuszczać sali.

14. Za każde prawidłowo wykonane obliczenie przysługuje 1 punkt.

15. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba otrzymanych punktów.

16. Wyniki konkursu, ogłaszane są w dniu przeprowadzenia konkursu.

17. Laureaci otrzymują nagrody książkowe i dyplomy, pozostali uczestnicy-pamiątki udziału w konkursie.

 

Organizatorzy: I. Marciniak, A. Kraska

 


Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
    ul. 3-go Maja 5
    55-100 Trzebnica.
  • 71 312-00-29

Galeria zdjęć