Wydarzenia KONKURSY AKCJE

Wydarzenia kl.4-8

KONKURSY

2018/2019

Zapoznanie z regulaminem Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

„Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
 3. Zgłoszenie do udziału odbywa się poprzez przesłanie przez dziennik elektroniczny adresu e-mail rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Koordynator umieszcza adresy e-mail w bazie konkursowej. Na podany adres e-mail rodzic otrzyma wiadomość z linkiem aktywacyjnym, poprzez który wyrazi zgodę na udział w konkursie.
 4. I etap – szkolny oraz II etap – powiatowy, przeprowadzane są on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego.
 5. I etap - szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych przez uczniów zgłoszonych uprzednio przez szkołę do udziału w Konkursie. Zadania konkursowe na I etapie – szkolnym Konkursu mają charakter testów z pytaniami zamkniętymi. Czas trwania testu zawierającego zadania konkursowe wynosi 40 minut.

 

Zapoznanie z regulaminem:

https://konkurs.trzymajforme.pl/files/?id_plik=29

Zakres merytoryczny konkursu i literatura:

https://konkurs.trzymajforme.pl/do-pobrania

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia!

Aleksandra Warchulska

 

UCZNIOWIE KLAS 3-4 i 5-7

zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym.

Działania:

1. Stworzyć ekozespół klasowy (minimum 2 osoby).

2. Zgłosić się do nauczyciela – Aleksandra Warchulska

3. Rozwiązać zestaw 5 pytań otwartych w formie:

 • Plastycznej (plakat)
 • Multimedialnej (pdf, ppt, avi, mp3, mp4)

4. Grać w gry ekologiczne w aplikacji Flash dostępne na stronie chlorofil.com.pl

Na zgłoszenia ekozespołów czekam do 4.01.2019 r. Prace należy wykonać do 30.03.2019r.

Nasze tegoroczne pytania otwarte:

1. Wybierz 5 przedmiotów nadających się do recyklingu i wytłumacz jak będzie przebiegał

ich recykling. Co powstanie w wyniku recyklingu?

2. Co to jest zasada 3R?

3. Dlaczego walczymy z plastikiem czyli tworzywami sztucznymi w morzach i oceanach?

4. Zaprojektuj postać nowoczesnego robota (np. do sprzątania, oczyszczania powietrza,

pomocy w domu itp.), który po zakończeniu  użytkowania będzie nadawać się do recyklingu.

Jakich materiałów i surowców użyjesz? Dlaczego?

5. Jakie znaczenie ma magnez w organizmie człowieka, a jakie zastosowanie we współczesnej technice.

 

 

UWAGA

Jeśli jesteś kreatywny/kreatywna, lubisz tworzyć, rysować, malować czy bawić się grafiką komputerową, masz niesamowitą okazję, aby pokazać nam swój talent w konkursie na:

 

LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Opracuj znak graficzny -  nasze logo

 

Konkurs dla uczniów klas IV-VII

Termin składania prac : 19 listopada 2018r., do p. Małgorzaty Merczyńskiej-                                                                                                                                                                                                            wychowawcy świetlicy, sala 104 ( Szkoła Muzyczna).

 

 

NIE CZEKAJ NAGRODA I SATYSFAKCJA GWARANTOWANA !

 

REGULAMIN:

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Wolontariatu.
 2. Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego Koła Wolontariatu które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący Koło oraz jako znak umieszczany na materiałach promocyjnych i informacyjnych koła.
 3. Zgłoszony projekt musi być pracą autorską. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie zostały uprzednio do żadnego konkursu.


Warunki uczestnictwa
 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej  nr 2 w Trzebnicy
 2. Prace konkursowe przedstawiające logo  mogą być wykonane w dowolnej formie
   - format A4, praca wykonana dowolną techniką plastyczną.
  - grafika w postaci pliku graficznego na płycie CD.
   Projekt zostanie przetworzony graficznie na potrzeby organizatora konkursu.
 3. Ocena prac: 
  Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
  - oddanie charakteru Szkolnego Koła Wolontariatu,
  - oryginalność,
  - łatwość rozpoznania i zapamiętywania.
 4. Do każdej Pracy Konkursowej należy dołączyć Kartę Zgłoszeniową wraz z pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Prace należy składać do p. Małgorzaty Merczyńskiej ( Świetlica szkolna sala 104 – Szkoła Muzyczna) do dnia 19 listopada 2018 r.
 6. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez opiekunów Koła Wolontariatu – p. Małgorzata Merczyńska, p. Monika Ciosek,
 7. Zwycięski projekt stanie się oficjalnym logo Szkolnego Koła Wolontariatu. Zwycięzca konkursy otrzyma także nagrodę rzeczową.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 5 grudnia podczas obchodów Dnia Wolontariusza.

Prawa własności i wykorzystanie zwycięskiego logo

 1. Wybrane w konkursie logo staje się własnością Szkolnego Koła Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr. 2 w Trzebnicy, które może je w dowolny sposób wykorzystywać. 
 2. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe

związane z przedłożoną pracą konkursową na wszystkich znanych polach eksploatacji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu,

wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Prace konkursowe nie będą oddawane uczestnikom konkursu. 
 2. Koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo

ponosi Uczestnik Konkursu.

 1. Autorzy prac / ich rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb konkursu.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, ze zgłoszona przez niego praca nie narusza praw

autorskich, praw do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

 1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu i osób trzecich w przypadku gdyby jego projekt naruszał prawo (w szczególności autorskie) osób trzecich. 

KARTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

ZAPRASZAMY

 

Uwaga

28 listopada 2018 r. odbędzie się konkurs
pt. „Jesienne kapelusze”.

Przebieg konkursu: zaprezentowanie prac na wybiegu
+ przygotowanie opisu (wykorzystane materiały, czas powstawania kapelusza …).

Kiedy? środa, 5 godz. lekcyjna.

Kto? Klasy 4, 5 i 6.

Prace należy przynieść do 23 listopada, do p I. Rudkiewicz i p. P. Pierchorowicz-Rączki.

Prace będą oceniane przez jury. PRZEWIDZIANE CENNE NAGRODY!!!

     ZAPRASZAMY!!!                                                   

I. Rudkiewicz, P. Pierchorowicz-Rączka             

 

 

GŁOSOWANIE NA PRACE NASZYCH DZIECI

Nasza szkoła wzięła udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE EDUKACYJNYM DLA SZKÓŁ

„Działamy z imPETem My, działajcie także Wy”.

 

Zgłosiliśmy dwie prace:

- w grupie 1 – klasa 3

- w grupie 2 – klasa 5

 

Zachęcamy do głosowania na prace naszych dzieci pod adresem:

http://dzialajzimpetem.pl/prace-konkursowe/

 

GŁOSOWANIE TRWA OD 26 LISTOPADA (OD 12:00) DO 7 GRUDNIA (DO 12:00)

- jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin (jeden adres IP oraz jeden adres e-mail)

- celem potwierdzenia głosowania należy aktywować link przesłany na indywidualny adres e-mail podany w czasie głosowania

 

Z góry dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu!

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TRZEBNICY 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ – klasy 1-8

„Działamy z imPETem My, działajcie także Wy”

 

 Konkurs realizowany jest w ramach Kampanii „Działaj z imPETem!”, której Inicjatorami są: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., a Organizatorem Rekopol.

Cel Konkursu Edukacyjnego

Celem Konkursu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakimi są butelki PET.

Przedmiot Konkursu Edukacyjnego

Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie przez Uczniów plakatu zachęcającego do segregacji butelek PET wraz z rymowanką umieszczoną na plakacie.

Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:

a. powinna być wykonana w formie plakatu w formacie B1 (707 mm x 1000 mm), dowolną techniką plastyczną,

b. powinna być przygotowana na temat Konkursu.  

 

KATEGORIE WIEKOWE:

- GRUPA 1 à KLASY 1-3 – koordynator: Jadwiga Michalak

- GRUPA 2 à KLASY 4-6 – koordynator: Aleksandra Warchulska

- GRUPA 3 à KLASY 7-8 – koordynator: Aleksandra Warchulska

Do etapu ogólnopolskiego możemy zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii wiekowej –   o wyborze zdecyduje szkolna komisja konkursowa.

Do wygrania – tablice interaktywne dla szkół oraz eko-upominki dla uczestników konkursu.

 

UWAGA! Uczniowie klas 4-8!!!

Zapraszam do udziału w konkursie.

Dopieracie się w grupy klasowe (w każdej klasie może powstać jedna lub kilka grup) i przygotowujecie plakat. Termin oddania pracy to 23 października!!!

Więcej informacji w gablocie przy sali 103 i u nauczyciela.

 

Aleksandra Warchulska, Jadwiga Michalak

........................................................................................................................................................................................

KONKURS DLA KLAS 7 i 8 – „WSZCZEP SOBIE ZDROWIE"

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zwracam się do Was z propozycją konkursu "Wszczep sobie zdrowie", pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej czy Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zakres tematyczny konkursu to:

1. Wirusy. 2. Bakterie. 3. Protisty. 4. Płazińce. 5. Nicienie. 6. Stawonogi. 7. Obrona immunologiczna organizmów.

Etap szkolny odbędzie się w naszej szkole, dla chętnych uczniów - 23 listopada 2018.

Zgłoszenia przyjmuję do 26 października.

Zainteresowane dzieci od poniedziałku zapraszam po zagadnienia i dokładne informacje.  Do etapu szkolnego należy przygotować się samemu (do ewentualnego półfinału czy finału deklaruję swoją pomoc).

Aleksandra Warchulska

.......................................................................................................................................................................................

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

 

dla  kl.VII-VIII

 

„Aby podobać się Bogu i ludziom” - Święty Mikołaj

i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży. 

ROK 2018 – ROKIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

IV edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego

dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

OGOLNOPOLSKI_KONKURS_LITERACKI.doc

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
  ul. 3-go Maja 5
  55-100 Trzebnica.
 • 71 312-00-29

Galeria zdjęć