Wydarzenia kl.4-7

Ogłoszenia

Konkursu  na najlepszy Film

do kampanii społecznej „Nie Spal się na Starcie” dla uczniów, którzy ukończyli 12 lat    -   uczniowie z  klas

 V, VI, VII

 

         Konkurs pod hasłem „Nie spal się na starcie” ma na celu promocję zdrowego trybu życia bez sięgania po pierwszego papierosa.

Konkurs trwa tylko do 23 czerwca 2018 r.

W ramach kampanii przygotowano dla Was   konkurs, w którym do wygrania jest nawet 10 tysięcy złotych oraz kamerki Go Pro.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 1. Obejrzyj film edukacyjny kampanii, umieszczony na stronie internetowej  www.niespalsienastarcie.pl
 2. Porozmawiaj z rodzicami na temat udziału w konkursie.
 3. Nakręć dodatkowy, ósmy segment filmu, który pokaże, dlaczego nie warto zaczynać palić papierosów (maksymalnie 2 minutowy). Film nakręcony może być  tylko poza terenem szkoły.
 4. Prześlij  film za pomocą formularza – pamiętaj o wypełnieniu wszystkich zgód oraz przeczytaniu regulaminów !!!

        Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest:  10 tysięcy złotych dla całej Twojej ekipy,

za II  miejsce – 5 tysięcy, a  za III miejsce  – 3 tysiące złotych.

         Dodatkowo do rozdania  są  także nagrody pocieszenia –

10 kamerek Go Pro po jednej dla każdej drużyny, która przejdzie do finałowej 10 oraz 100 bonów do kina do wykorzystania w kinie.

Nakręćcie film, zgarnijcie nagrody i zmotywujcie swoje koleżanki i kolegów, aby nie sięgali po papierosy!!!

Pamiętajcie o wypełnieniu i załączeniu wraz z filmem wszystkich koniecznych dokumentów, które możecie pobrać na stronie internetowej www.niespalsienastarcie.pl

Koordynator : pedagog szkolny  Jolanta Rainczuk

 

 

UWAGA

Z okazji 200-lecia Parafii

Św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śląskiej

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

 

,,Parafia św.Bartłomieja i św. Jadwigi Śl. w oczach dziecka’’

 

Technika prac - dowolna

Format pracy -A3, A4

Prace podpisane -z tyłu ołówkiem

                                             Kategorie wiekowe;

Klasy przedszkolne 4-6 lat

Klasy 1-3

Klasy 4-7

 

Termin oddania prac do 6 czerwca do katechetów.

 Uczniowie  mogą zostać nagrodzeni oceną  z religii lub z plastyki.

Uczestnicy  konkursu otrzymają dyplomy za udział.

Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na wystawie w czasie festynu parafialnego ,,Bartłomiejki” 26 sierpnia.

 

                                              Zachęcamy do udziału:

                                                       Katecheci

 

UWAGA

27.04.2018 w piątek na 5 godzinie lekcyjnej, w sali nr 106 odbędzie się szkolny etap konkursu ortograficznego dla osób wyłonionych w eliminacjach klasowych pt.” XVII DYKTANDO „O ZŁOTĄ SKUWKĘ”

Wymagania konkursowe dotyczą znajomości zasad pisowni:

– wyrazów wielką literą,                                    – wyrazów z „u”,  „ó”           

– wyrazów z „ż”, „rz”                                           – wyrazów z „h”, „ch”,

– wyrazów z „ą” i „ę”,                                          – wyrazów z „om”, „on”, „em”, „en”,

– wyrazów z „j” i „i”,                                             – rzeczowników w dopełniaczu zakończonych na „ja”, „-ia” po spółgłosce,

– wybranych przedrostków i przyrostków,       – łącznej i rozdzielnej połączeń wyrazowych,

– zmiękczeń,                                                           – znajomości podstawowych zasad interpunkcyjnych.

– partykuły „nie” z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami, przysłówkami.

Konkurs będzie polegał na napisaniu ze słuchu dyktanda. 

Dwie osoby, które zwyciężą w eliminacjach szkolnych będą reprezentowały naszą szkołę 10.05.18 w Żmigrodzie.                      

                                                                                                                                         Ilona Rudkiewicz

 

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-7

POD HASŁEM „ MOTYLEM JESTEM … 

ŚWIAT OWADÓW INSPIROWANY KOLORAMI”

     Przedszkolaki,  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych!

Pragniemy zaprosić Was do udziału w czternastej edycji konkursu plastycznego „Nasza mała Ojczyzna”. Każda edycja wyróżnia się hasłem, techniką malarską i formą.

Tegoroczna edycja pod hasłem „Motylem jestem … świat owadów inspirowany kolorami” zachęca do pogłębienia wiedzy o świecie tych maleńkich żyjątek. Owady to niezwykłe stworzenia, bez których – i nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady – nie byłoby życia na Ziemi. Owady zapylają kwiaty, są pokarmem dla wielu zwierząt, zwalczają szkodniki i przyczyniają się do procesów rozkładu materii organicznej oraz produkują surowce takie jak wosk i miód. Są zwyczajnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.

Owady stanowią około dwóch trzecich całego życia na Ziemi. Zatem Ziemia należy do nich! Żyją  wśród wieżowców wielkich miast i w wiejskich ogródkach. Zalicza się do nich zarówno żyjątka pożyteczne, szkodniki, jak i pasożyty. Są  nimi chrząszcze, muchówki i motyle, a wśród nich znane wszystkim komary, muchy, pająki, ćmy, pszczoły, ważki, straszki, rybiki i wiele innych.

Wszystkie mają  niewątpliwą zaletę – są bardzo piękne. Choć wiele osób się z tym nie zgodzi, tak faktycznie jest. Wystarczy tylko lepiej się im przyjrzeć i dostrzec  ich różnokolorowe pancerze, przepiękne skrzydła czy ciekawie zbudowane odnóża.

Zobaczcie tylko jak fantastycznie wyglądają motyle - najbarwniejsze owady na kuli ziemskiej!

Pomimo zachwytu jaki wzbudzają, ich liczebność spada. Wiele czynników negatywnie wpływa na życie tych pięknych owadów. Jednym z nich jest człowiek i jego działalność. A przecież stanowią integralną część natury, od której jesteśmy zależni.  Człowiek może pomóc maleńkim, a tak ważnym mieszkańcom Ziemi. Nie niszczmy ich siedlisk! I pamiętajmy! Owady dałyby sobie radę bez nas, natomiast my nie potrafilibyśmy żyć bez owadów!

W tej edycji konkursu zachęcamy Was do poszukiwania oryginalnych owadów, poznawania ich siedlisk i środowisk, w których żyją. Niech będzie to inspiracją do stworzenia dzieła sztuki! Pamiętajcie o dobraniu odpowiedniego tła, przestrzeni, kolorystyki, a często elementów grafiki.

Organizator – SP w Osolinie

 

 

UWAGA!!! ETAP SZKOLNY W SP2

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

Techniki wykonania prac:

- malarstwo – farby plakatowe, akwarele,

- rysunek – ołówek, rysunek kredkami, piórkiem (tusz), pastele,

- techniki mieszane np. collage, ołówek + tusz, farby + pastele itp.

- praca wykonana na papierze, nie dopuszcza się form przestrzennych oraz wykonanych na innych materiałach.

Format i sposób opisu prac:

- praca formatu A3 (kartka dużego bloku)  + oprawaramka o szer. 4 cm z białego brystolu,  w prawym dolnym  rogu na ramce tylko tytuł pracy

UWAGA! Na odwrocie pracy pieczątka szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko autora, wiek lub klasa, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.

Kryteria oceny prac :

-  zgodność pracy z tematem konkursu,

-  precyzja, oryginalność pomysłu, kompozycja,

– zastosowanie odpowiedniej techniki i  kolorystyki stosownie do środowiska życia owadów,

-  estetyka wykonania pracy.

 

Pracę zgodną z powyższymi zasadami prosimy przynieść do 26 marca:

- klasy „0” – do Pani Karoliny Dudy

- klasy 1-3 – do Pani Moniki Lech lub pani Renaty Marszałek

- klasy 4-7 – do Pani Aleksandry Warchulskiej lub Pana Stanisława Cadera

 

 

 

Uwaga!!!

28.02.2018 (środa) na 3 godzinie lekcyjnej (9;50-10;35) odbędą się eliminacje szkolne do Turnieju Baśniowego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do biblioteki szkolnej.

                                                           Ilona Rudkiewicz

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV

21.02 ( środa, godzina będzie podana) odbędzie się konkurs  recytatorski

pt.„Wszystko jest poezją”.

Należy przygotować  dwa utwory o wybranej tematyce- wiersz i fragment prozy i zgłosić chęć uczestnictwa do 09.02 pani Ilonie Rudkiewicz.

Ocenie będzie podlegać: stopień opanowania tekstu, dobór repertuaru, interpretacja tekstu, dykcja, wrażenie artystyczne.

Dwie osoby wyłonione w eliminacjach szkolnych przechodzą do etapu powiatowego, który odbędzie się 6 marca w Wiszni Małej.

                                                                                                                SERDECZNIE ZAPRASZAM  Ilona Rudkiewicz

                                                                               

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki "Pani Ireno..."

dla klas: IV-V, VI-VII

                  

Zadaniem każdego uczestnika Konkursu jest wykonanie następujących prac:

 1. literackiej, mającej na celu ukazanie opisu przeżyć wew. Wobec następującego przesłania: „hołd Tej, która z największym poświeceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka”

(Ponadto należy zapoznać się z sylwetką Ireny Sendlerowej). Prace powinny odzwierciedlać odczucia uczniów na temat cytatu, jak uczniowie rozumieją te słowa, dlaczego Irena Sendlerowa zasłużyła na nie. Program WORD, czcionka Time New Roman 12, format A4.

 1. plastycznej, odzwierciedlającej opis przeżyć wew.(pracę literacką), format A4 lub A3. Technika pracy: collage z gazet, materiału.

 

Prace należy dostarczyć do 1 marca 2018r.

Zainteresowane osoby zgłaszają się do pani Ilony Rudkiewicz

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH

ŚWIETLIK

Organizator Konkursu, Akademia Młodych Odkrywców zaprasza do konkursu, którego głównym celem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

Jak podaje organizator, konkurs skierowany jest do dzieci z szkół podstawowych, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

W Szkole Podstawowej nr 2 odbędą się

eliminacje szkolne do ogólnopolskiego konkursu nauk przyrodniczych Świetlik.

Pięciu najlepszych uczestników weźmie udział w tegorocznych ogólnopolskich zmaganiach.

Kiedy? 10 stycznia na 6 lekcji

Dla kogo? Dla wszystkich chętnych uczniów klas 4-6 (testy są dostosowane do poziomu wiekowego)

Co należy zrobić?

- zgłosić się do nauczyciela-koordynatora konkursu po odbiór zgody rodzica na udział w konkursie (wiele doświadczeń wymaga pomocy osoby dorosłej) – do 9.01.2018

- pobrać ze strony internetowej www.swietlik.edu.pl zestaw doświadczeń z edycji 2017 dla odpowiedniego poziomu klasowego (zakładka: Jak się przygotować/Doświadczenia/D4_17 lub D5_17 lub D6_17) 

- przygotować się do konkursu zgodnie z wymaganiami określonymi w zestawie doświadczeń

- 10 stycznia wziąć udział w konkursie szkolnym

Koordynator konkursu – Aleksandra Warchulska

UWAGA!!! W przypadku zgłoszenia się mniej, niż 5 osób chętnych – uczniowie zakwalifikują się do konkursu ogólnopolskiego automatycznie, bez etapu szkolnego.

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

MISTRZ RECYKLINGU - MAKS PORZĄDKUJE ODPADY

 

Konkurs adresowany dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych.

Głównym celem konkursu jest nauka jak wiele surowców wtórnych potrafimy dziś poddać recyklingowi.

Uczestniczące placówki otrzymają certyfikaty udziału w konkursie, ekozespoły i ich opiekunowie dyplomy udziału. Dla trzech najlepszych ekozespołów Fundacja Chlorofil przewiduje wycieczki: dla zwycięzców - do jednego z polskich parków narodowych oraz dwie wizyty studialne instalacji recyklingu.

 

Zadaniem każdego ekozespołu jest:

- uczestniczyć w 45 minutowej lekcji prowadzonej przez opiekuna zespołu

- odpowiedzieć na zestaw pytań zamkniętych

- przygotować odpowiedź na 5 pytań otwartych (w formie pracy pisanej tradycyjnie, w formie prezentacji ppt/pdf lub w postaci multimedialnej (mp3, mp4, avi, prezentacji ppt z lektorem) albo jako praca plastyczna)

Nowością IV edycji Konkursu Mistrz Recyklingu, będzie praca z ogólnodostępną i bezpłatną aplikacją edukacyjną „Liga Elektrorecyklingu”.

 

Ekozespołem może stać się każdy oddział 4 – 7 w Szkole Podstawowej nr 2.

Wystarczy, że dana klasa wyrazi chęć udziału i zgłosi się do mnie.

Wspólnie rozplanujemy działania, podzielimy pytania otwarte i przystąpicie do pracy!!!

 

Na Waszą decyzję czekam do 8 stycznia!

Opiekun ekozespołów w SP2 – Aleksandra Warchulska

 

UWAGA!!! ELIMINACJE SZKOLNE DO KONKURSÓW:

- Konkurs wiedzy o Polsce „Patria Nostra Polonia – Polska Naszą Ojczyzną” – klasy 4 i 5

- Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Jestem Polakiem i Europejczykiem” – klasy 6 i 7 

 

odbędą się 8 stycznia w trakcie 6 i 7 lekcji

 

Zapisy trwają do 19 grudnia!!!

Preferowana forma zapisu to wiadomość przesłana przez dziennik  elektroniczny.

Organizator konkursów Aleksandra Warchulska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
  ul. 3-go Maja 5
  55-100 Trzebnica.
 • 71 312-00-29

Galeria zdjęć