Wydarzenia kl.4-7

Ogłoszenia

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH

ŚWIETLIK

Organizator Konkursu, Akademia Młodych Odkrywców zaprasza do konkursu, którego głównym celem jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

Jak podaje organizator, konkurs skierowany jest do dzieci z szkół podstawowych, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Nowatorska formuła, polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje się w naturze ale też w domu, szkole, w środowisku najbliższym każdemu dziecku, da się wyjaśnić w sposób naukowy. Formuła testu również nastawiona jest na pokazanie dzieciom, że oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle istotna jest umiejętność logicznego rozumowania, przeprowadzania wywodów, które są charakterystyczne dla świata nauki.

W Szkole Podstawowej nr 2 odbędą się

eliminacje szkolne do ogólnopolskiego konkursu nauk przyrodniczych Świetlik.

Pięciu najlepszych uczestników weźmie udział w tegorocznych ogólnopolskich zmaganiach.

Kiedy? 10 stycznia na 6 lekcji

Dla kogo? Dla wszystkich chętnych uczniów klas 4-6 (testy są dostosowane do poziomu wiekowego)

Co należy zrobić?

- zgłosić się do nauczyciela-koordynatora konkursu po odbiór zgody rodzica na udział w konkursie (wiele doświadczeń wymaga pomocy osoby dorosłej) – do 9.01.2018

- pobrać ze strony internetowej www.swietlik.edu.pl zestaw doświadczeń z edycji 2017 dla odpowiedniego poziomu klasowego (zakładka: Jak się przygotować/Doświadczenia/D4_17 lub D5_17 lub D6_17) 

- przygotować się do konkursu zgodnie z wymaganiami określonymi w zestawie doświadczeń

- 10 stycznia wziąć udział w konkursie szkolnym

Koordynator konkursu – Aleksandra Warchulska

UWAGA!!! W przypadku zgłoszenia się mniej, niż 5 osób chętnych – uczniowie zakwalifikują się do konkursu ogólnopolskiego automatycznie, bez etapu szkolnego.

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY

MISTRZ RECYKLINGU - MAKS PORZĄDKUJE ODPADY

 

Konkurs adresowany dla uczniów klas 4-7 szkół podstawowych.

Głównym celem konkursu jest nauka jak wiele surowców wtórnych potrafimy dziś poddać recyklingowi.

Uczestniczące placówki otrzymają certyfikaty udziału w konkursie, ekozespoły i ich opiekunowie dyplomy udziału. Dla trzech najlepszych ekozespołów Fundacja Chlorofil przewiduje wycieczki: dla zwycięzców - do jednego z polskich parków narodowych oraz dwie wizyty studialne instalacji recyklingu.

 

Zadaniem każdego ekozespołu jest:

- uczestniczyć w 45 minutowej lekcji prowadzonej przez opiekuna zespołu

- odpowiedzieć na zestaw pytań zamkniętych

- przygotować odpowiedź na 5 pytań otwartych (w formie pracy pisanej tradycyjnie, w formie prezentacji ppt/pdf lub w postaci multimedialnej (mp3, mp4, avi, prezentacji ppt z lektorem) albo jako praca plastyczna)

Nowością IV edycji Konkursu Mistrz Recyklingu, będzie praca z ogólnodostępną i bezpłatną aplikacją edukacyjną „Liga Elektrorecyklingu”.

 

Ekozespołem może stać się każdy oddział 4 – 7 w Szkole Podstawowej nr 2.

Wystarczy, że dana klasa wyrazi chęć udziału i zgłosi się do mnie.

Wspólnie rozplanujemy działania, podzielimy pytania otwarte i przystąpicie do pracy!!!

 

Na Waszą decyzję czekam do 8 stycznia!

Opiekun ekozespołów w SP2 – Aleksandra Warchulska

 

UWAGA!!! ELIMINACJE SZKOLNE DO KONKURSÓW:

- Konkurs wiedzy o Polsce „Patria Nostra Polonia – Polska Naszą Ojczyzną” – klasy 4 i 5

- Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Jestem Polakiem i Europejczykiem” – klasy 6 i 7 

 

odbędą się 8 stycznia w trakcie 6 i 7 lekcji

 

Zapisy trwają do 19 grudnia!!!

Preferowana forma zapisu to wiadomość przesłana przez dziennik  elektroniczny.

Organizator konkursów Aleksandra Warchulska

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
    ul. 3-go Maja 5
    55-100 Trzebnica.
  • 71 312-00-29

Galeria zdjęć