Szkolna grupa wolontariatu- „Wolontariat” Zarząd SKC Akcje SKC Odyseja Umysłu KLUB HISTORYCZNY „Nakrętki dla Hospicjum”

Organizacje

Szkolna grupa wolontariatu- „Wolontariat”

Akcja „Góra Grosza” zakończona!!!

/foto/

W czerwcu 2018r. uporaliśmy się z  liczeniem olbrzymiej góry grosików, które  gromadziliśmy w ramach akcji „Góra Grosza”. Każda klasa od 27 listopada przez kilka tygodni zbierała drobne monety dla  dzieci wychowujących się poza własną rodziną
 - w domach dziecka oraz na dofinansowanie rodzinnych domów dziecka.
W sumie zebraliśmy–
3 760zł 25gr. W przeliczeniu na monety uzbieraliśmy 98733 monety.
To bardzo duża góra grosików!!!
Najwięcej pieniędzy w naszej szkole zebrała klasa 4b z wych. p.Iloną Rudkiewicz - 355zł 5gr. Uczniowie z tej klasy okazali się niesamowici, gdyż to właśnie oni zwyciężyli również w konkursie na klasę, która nazbiera najwięcej monet. Dzieci z 4b nazbierały  aż- 7819 monet .

Najwięcej pieniędzy w kategorii klas 0-3 zebrały:

3a-wych.p. Jadwiga Michalak I miejsce

2b-wych.p. Renata Marszałek II miejsce

2a- wych.p. Małgorzata Łabanda III miejsce

3c - wych.p. Maria Palkin  IV miejsce

3b - wych.p. Justyna Majcher V miejsce

Najwięcej pieniędzy w kategorii klas 4-7 zebrały:

4b - wych.p Ilona Rudkiewicz I miejsce

7b - wych.p. Paweł Kubiak  II miejsce

7a - wych.p. Agnieszka Kraska III miejsce

5e wych.p. Krystyna Janowska  IV miejsce

5d - wych.p. Dorota Kustra V miejsce

W konkursie - klasa, która nazbiera najwięcej monet zwyciężyły w kategorii klas 0-3:

3a-  wych.p. Jadwiga Michalak I miejsce

3c - wych.p. Maria Palkin  II miejsce

2b wych.p. Renata Marszałek III miejsce

3d - wych.p. Urszula Kupiec  IV miejsce

3b -  wych.p. Justyna Majcher V miejsce

w kategorii klas 4-7:

4b - wych.p Ilona Rudkiewicz I miejsce

7b - wych.p. Paweł Kubiak  II miejsce

7a - wych.p. Agnieszka Kraska III miejsce

5e - wych.p. Krystyna Janowska  IV miejsce

5a - wych.p.  Paulina Pierchorowicz-Rączka V miejsce

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom
zaangażowanym w akcję
. Szczególne podziękowania skłdam p. Karolinie Dudzie, która dzielnie wraz ze swoją grupą wolontariuszy pomagała w liczeniu grosików. Prawie wszystkie klasy w naszej szkole włączyły się w to przedsięwzięcie. Pokazyły, umieją dzielić się tym co mają. że oddając chociażby kilka grosików, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Zwycięzcom serdecznie gratuluję !!!!!

koordynator  akcji- Jolanta Szymczyk

  

 

 

Niespodziewana nagroda dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy

za zajęcie I miejsca w województwie dolnośląskim i jednocześnie II miejsca w Polsce

w XVI edycji ogólnopolskiej akcji Góra Grosza

 

  /Album fotograficzny/

 

                Uczniowie naszej szkoły od kilku lat bardzo chętnie biorą udział w charytatywnej akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Do XVI edycji akcji przyłączyło się 11000 szkół i przedszkoli z całej Polski. Polegała ona na zbieraniu drobnych monet ”grosików”, aby pomóc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz na dofinansowaniu rodzinnych domów dziecka. Akcja pozwoliła przybliżyć dzieciom ideę pomagania innym, czerpania radości z dzielenia się i pokazała, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie na rzecz dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W XVI edycji akcji nasi uczniowie uzbierali największą górę grosza w województwie dolnośląskim i jednocześnie zajęli II miejsce w Polsce, w sumie udało im się uzbierać 5199 zł 11 gr.

Akcja Góra Grosza ma również charakter konkursu, dlatego też 9 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w obecności Dyrektora Szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
i uczniów z klas: 3a, 3b i 1c, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody pieniężnej dla szkoły w wysokości 8000 zł. Nagrodę wręczyła przedstawicielka Towarzystwa Nasz Dom pani Hanna Jednaszewska. Uroczystą chwilę uświetniła klasa 3a, która wraz z wychowawczynią p. Jolantą Straszak i p. Jolantą Rainczuk przygotowała program artystyczny.

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w akcję.                         

Wygranej serdecznie gratuluję!!!!!

Koordynator Jolanta Szymczyk

 

 

Podsumowanie 16 edycji akcji „Góra Grosza” 2015/2016

 

Uczniowie z naszej szkoły, jak co roku, bardzo chętnie przyłączyli się do akcji „GÓRA GROSZA”. Każda klasa przez kilka tygodni zbierała grosiki, aby pomoc dzieciom, które nie wychowują się we własnej rodzinie. Następnie odbyło się wielkie liczenie wszystkich monet. Każdy pojemnik został komisyjnie otworzony, a pieniądze przeliczone przez chętnych uczniów z klas: IV, V i VI.

Razem zebraliśmy 519911gr i pobiliśmy rekord naszej szkoły z roku 2012r.

W przeliczeniu na monety uzbieraliśmy 153123 monety. To bardzo duża góra grosików!!!

 

Najwięcej pieniędzy w kategorii klas 0-3 zebrały:

2a- wych.p. Jolanta Straszak I miejsce

0a-wych.p. Joanna Truchty II miejsce

2b- wych.p. Edyta Smółkowska III miejsce

1f – wych.p. Małgorzata Strzykalska IV miejsce

3c-wych.p.Halina Grocholska V miejsce

Najwięcej pieniędzy w kategorii klas 4-6 zebrały:

5 d - wych.p Paweł Kubiak I miejsce

 5  c - wych.p. Krzysztof Adamczyk II miejsce

 4  a - wych.p. Edyta Łapińska III miejsce

W konkursie - klasa, która nazbiera najwięcej monet zwyciężyły w kategorii klas 0-3:

2b- wych.p. Edyta Smółkowska I miejsce

2a- wych.p. Jolanta Straszak II miejsce

1c- wych.p. Aleksandra Tyl III miejsce

3d- wych.p. Renata Marszałek IV miejsce

1g- wych. p. Izabela Głuchowska V miejsce

w kategorii klas 4-6:

4b - wych.p. Bożena Sadownik I miejsce

5c- wych.p. Krzysztof Adamczyk II miejsce

5d- wych.p. Paweł Kubiak III miejsce

 

Zwycięzcom gratulujemy !!!!! Wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie
i umieją dzielić się tym co mają z innymi bardzo mocno dziękujemy.

Jolanta Szymczyk

 

2013/2014

 

 Akcja „Góra Grosza” zakończona!!!

W marcu 2014r. uporaliśmy się z  liczeniem olbrzymiej góry grosików, które do grudnia gromadziliśmy w ramach akcji „Góra Grosza”. Każda klasa przez kilka tygodni zbierała drobne monety, które zostaną przekazane dla  dzieci wychowujących się poza własną rodziną- w domach dziecka  oraz na dofinansowanie rodzinnych domów dziecka. /zdjęcia/

W sumie zebraliśmy - 1630zł 84gr

0a - 41.59+37.55+29,59= 108,73zł

0b - 47+51,71+5.76=104.47zł

1a - 67,97+65,89+66,07=199.93zł- II miejsce    wych. p .D. Sikora

1b - 47,43+29,77+7.44=84.64zł

1c - 73,26+6,79=80,05zł

1d - 31,07+80,92=111,99zł – III miejsce         wych .p. R. Marszałek

2a - 45,41+38,48+13,37=97,26zł

2b - 51.13+45.41+10,39=106,93zł

2c - 52,74+41,01=93,75zł

3a - 55,50+29=84,50zł

3b - 40,50+171,11=211,61zł-   I miejsce        wych. p. M. Lech

3c - 47,52zł

4a - 28,83zł

4 b-13,08zł

4 c-4,94+10=14,94zł

5a -15,70+2,76+37,19+25,82=81,47zł

5 b- 39,39+11,96=51,35zł

5c - 27,06zł

6a - 11,85zł

6b - 27,73+82,93=110,66zł

6c - 21,51zł

Liczba monet

0a ( 3słoiki) 1358+1460+1183= 4001 –II miejsce              wych. p. J. Tiuchty

0b (2 słoiki) 961+1508+97= 2566

1a( 3słoiki)1433+1439+1160= 4032 – I miejsce                 wych.p.D.Sikora

1b (1 słoiki)883+365+254= 1502

1c ( 1słoiki)1473+264= 1737

1d ( 2 słoiki) 1342+843= 2185

2a (2 słoiki + woreczek) 1164+1045+271= 2480

2b ( 2 słoiki +woreczek) 1506+507+1164= 3177

2c ( 2 słoiki) 773+1537= 2310

3a (2 słoiki)1661+1404= 3065

3b ( 2 słoiki ) 1270+1420= 2690

3c ( 1 słoik) 957

4a ( 1 słoik) 964

4b( 1 słoik) 441

4c ( 1 słoik +woreczek) 377+1000= 1377

5a (3 słoiki + woreczek) 1665+104+952+1243= 3964 – III miejsce  wych.p.I.Marciniak

5 b ( 2 słoiki) 668+435= 1103

5 c ( 1 słoik) 931

6a ( 1 słoik) 607

6b ( 2 słoiki) 1042+1259= 2301

6c ( 1 słoik) 598

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom
zaangażowanym w akcję
. Zwycięzcom gratulujemy !!!!!

Akcję „Góra Grosza” koordynowała pani J. Szymczyk.

Wolontariusze

 

 

 

2012/2013

Podsumowanie akcji „GÓRA GROSZA”

 

W szkołach i przedszkolach  w całej Polsce od 26 listopada 2012r.do 7 grudnia 2012r.

trwała XIII edycja akcji „Góra Grosza”. Akcja ta polegała na zbieraniu drobnych monet dla  dzieci wychowujących się poza własną rodziną oraz na dofinansowanie rodzinnych domów dziecka. Pozwoliła przybliżyć dzieciom ideę pomagania innym oraz nauczyła czerpać radość z dawania.

Uczniowie naszej szkoły jak zawsze bardzo chętnie zaangażowali się w zbieranie grosików. W styczniu, lutym i marcu odbyło się wielkie liczenie wszystkich monet, a było ich bardzo dużo (około 80kg ). Każdy pojemnik został komisyjnie otworzony, a pieniądze  przeliczone przez wolontariuszy z klas: V b , VI b i Vc. /zdjęcia/

Razem zebraliśmy, aż 1737zł 59 gr -to prawdziwy rekord.

 

Najwięcej pieniędzy zebrały klasy:

 0a- wych.p. J.Tiuchty-289zł 73gr  I miejsce

 2b- wych.p.M.  Lech   -186zł26gr  II miejsce

1a- wych.p.U. Kupiec-  170zł 56gr III miejsce

 

W konkursie- klasa, która nazbiera najwięcej monet zwyciężyła

  0a- zebrała, aż -5814 monet .

Akcję „Góra Grosza” koordynowała pani J. Szymczyk.

 

Zwycięzcom gratulujemy !!!!! Wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY .

 

Wolontariusze

 

 

 

 

RANKING  KLASOWY

 

 

0a- 289zł 73gr I miejsce

0b-  75zł 11gr 

1a- 170zł 56gr III miejsce

1b-   56zł 49gr 

1c-  118zł 25gr

2a-   82zł 73gr 

2b-  186zł 26gr II miejsce

2c-   73zł 23gr

3a- 165zł 06gr

3b- 72zł  36gr

3c- 75zł 54gr

4a-  31zł40gr

4b-  37zł98gr

4c-  18zł34gr

5a-   7zł64gr

5b-109zł68gr

5c-   45zł88gr

6a-   12zł84gr

6b-   34zł09gr

6c-   10zł00gr

 

Nauczyciele- 64zł74gr

 

Liczba monet

klasa

0a-5814 I miejsce

0 b-2543

I  a-5025

I  b-1784

I c- 3524    

II a-3861

II b-3652

II c-1799

IIIa-2613

IIIb-1024

IIIc- 2530

IVa- 1224

IVb- 1169

IV c-  420

V a-   263

V b- 3943

V c- 1453

VI a-  558

VI b-  540

 

 

 

 

 

2011/2012

Podsumowanie akcji „GÓRA GROSZA”

Społeczność Szkoły Podstawowej nr2 w Trzebnicy, jak co roku brała udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy dla najbardziej potrzebujących dzieci z domów dziecka –„ Góra Grosza ”.W styczniu i lutym 2012r.  odbyło się wielkie liczenie grosików. Każdy pojemnik został otworzony, a pieniądze  przeliczone przez wolontariuszy z klasy V b i VI b.

Po raz kolejny okazało się, że uczniowie naszej szkoły mają WIELKIE SERCA. Usypaliśmy naprawdę imponującą górę grosików. W sumie zebraliśmy- 1473zł50gr. zdjęcia

Najwięcej pieniędzy zebrały klasy:

 2a- wych.p. H.Grocholska -128zł 93gr  I miejsce

 3c- wych.p.U. Kupiec-   119zł17gr    II miejsce

 1b- wych.p.M.  Lech        -118zł37gr  III miejsce

 0b- wych.p.M. Strzykalska -118zł18gr III miejsce

 

W konkursie- klasa, która nazbiera najwięcej monet zwyciężyła

3 c- zebrała, aż -3 695  monet ( oni są niesamowici). Akcję „Góra Grosza” koordynowała pani J. Szymczyk.

 

Zwycięzcom gratulujemy !!!!! Wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY Wolontariusze

 

 

RANKING  KLASOWY

0a-   58zł75gr

0b- 118zł18gr  III miejsce

1a-   52zł16gr  

1b- 118zł37gr  III miejsce

1c-    42zł72gr

2a-  128zł93gr  I miejsce

2b-    48zł05gr

2c-    48zł81gr

3a-    48zł33gr

3b-    47zł98gr

3c-  119zł17gr II miejsce

4a-    40zł63gr

4b-    79zł

4c-   30zł26gr

5a-   28zł24gr

5b-  44zł 71gr

5c-   29zł 87gr

6a-   52zł16gr

6b-   50zł82gr

6c-      2zł81gr

                                                                                            

Liczba monet

klasa

0a- 2 007

0b- 2 198

I a- 1 701

I b- 2 989

I c-    597

II a- 3 141

II b-   730

II c - 2 751

III a- 1 837

III b-1 320

III c-3 695 I miejsce

IV a- 1 245

IV b- 3 368

IV c- 1 325

V a- 513

V b- 1 906

V c-   47

VI a- 1 063

VI b-  790

VI c-  101

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2010/2011

 

XI edycja akcji  Góra Grosza - podsumowanie

 

Społeczność naszej szkoły, jak co roku brała udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy dla najbardziej potrzebujących dzieci z domów dziecka –„ Góra Grosza 2011” .

Po raz kolejny okazało się, że uczniowie naszej szkoły mają WIELKIE SERCA i nie skąpią pieniędzy dla potrzebujących. Usypaliśmy naprawdę imponującą górę grosików.W sumie zebraliśmy  -932zł 68gr.

Najwięcej pieniędzy zebrała klasa3b z wych. p. Iwoną Gajską -131zł 23gr.Uczniowie z tej klasy okazali się niesamowici, gdyż to właśnie oni zwyciężyli również w konkursie na klasę, która nazbiera najwięcej monet.Dzieci z 3b nazbierały  aż- 6 222 monety . Akcję Góra Grosza koordynowała p.J. Szymczyk.

     

      

 Zwycięzcom gratulujemy !!!!! Wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY .

Ranking klasowy

Klasa „0”-  111zł13gr  - II miejsce

1a-    98zł80gr

1b-    57zł68gr

1c-    66zł66gr

2a-    48zł18gr

2b-    30zł53gr

2c-    46zł58gr

3a-    27zł48gr

3b-  131zł23gr- I miejsce

3c-  110zł29gr- III miejsce

4a-   6zł 40gr

4b- 27zł 84gr

4c- 14zł 49gr

5a- 45zł 65gr

5b- 36zł 69gr

5c-   8zł 02gr

6a-  27zł 97gr

6b-  20zł03gr

6c-  17zł03gr

          

 

 

 

2009/2010

Kolejna akcja Szkolnego Wolontariatu

"KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE"

 

W odpowiedzi na prośbę księży Werbistów z Pieniężna, którzy pracują   w wielu krajów na całym świecie, Szkolny Wolontariat przystąpił  do akcji "Każdy znaczek wspiera misje". W ramach tej akcji ogłoszona została zbiórka stemplowanych znaczków wycinanych z przesyłek  z  półcentymetrowym zapasem papieru. Uczniowie z naszej szkoły szybko  odpowiedzieli na ogłoszoną zbiórkę i chętnie przynosili znaczki.

Najwięcej znaczków przynieśli uczniowie z kl. V c oraz z kl. III a :Michał Czarny, Dominik Nietreba, Ola Kleszcz,  Weronika Okuniewicz Ala Kozanecka,  oraz Paulina Bielak.

Zebrano 1451 znaczków.

Wszystkie zebrane znaczki zostały wysłane do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

    

 

Podsumowanie akcji „GÓRA GROSZA”-2009r

 

W dniach 23 listopada - 4 grudnia 2009r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja „GÓRA GROSZA”. Każda klasa przez kilka tygodni zbierała grosiki (od 1 gr., 50gr, do 1zł.), na rzecz dzieci z domów dziecka . Najdrobniejsze monety mogą w dużej liczbie stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc potrzebującym. Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie . W dniach 6,7,8 stycznia 2010 r. odbyło się wielkie liczenie grosików. Każdy pojemnik został komisyjnie otworzony, a pieniądze  przeliczone przez wolontariuszy z klas VI .

 

 

 


 Razem zebraliśmy, aż 1004zł 60 gr. To bardzo dużo!!!!!

Najwięcej pieniędzy zebrała klasa Ic ( wych. U. Kupiec) -169zł 25gr.Uczniowie z tej klasy okazali się niesamowici, gdyż to właśnie oni zwyciężyli również w konkursie na klasę, która nazbiera najwięcej monet. Dzieci z I c nazbierały  aż - 5 647 monet ( zapełnili pięć słoików). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

                      

 

                                                                              Wolontariusze z SP nr 2

 klasa

0  -   68zł 39gr

I a - 46zł 53gr

I b -  41zł 77gr

I c  - 169zł 25gr  I miejsce

II a  -   50zł  56gr

II b  - 118zł 95gr  II miejsce

II c  -   35zł 03gr

III a  -  26zł 85gr

III b -   60zł 82gr

III c -   51zł 22gr

IV a -   32zł 51gr

IV b -   33zł 29gr

IV c -   27zł 68gr

V a  -  25zł 36gr

V b -  12zł 47gr

V c -  21zł 76gr

VI a -  72zł 07gr

VI b -  21zł 59g

VI c - 88zł 50gr

                                        Liczba monet

klasa

0  -     688

I a - 1269

I b -  1440

I c  - 5 647  I miejsce

II a  -  1056

II b  - 3 777 II miejsce

II c  -    931

III a  -    611

III b -   1596

III c -   1559

IV a -    967

IV b -     543

IV c -     497

V a  -    901

V b -    582

V c -    800

VI a -   1317

VI b -   242

 

 

 

 

Akcja „Pajacyk”

 

W dniach 26. 10. – 30. 10 2009 r. została przeprowadzona kolejna akcja Wolontariatu pt.: „Pajacyk”, „ Podziel się posiłkiem”,  „ Podaruj dzieciom słońce”.

Celem akcji „ Pajacyk” jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w całej Polsce. Należy tylko skorzystać z Internetu, wejść na stronę internetową www.pajacyk.pl  tam kliknąć w „brzuszek” pajacyka,  a dzięki temu pomagamy nakarmić głodne dzieci . Można to robić codziennie, a najlepiej jak ustawimy tę  stronę , jako stronę startową.

 Plakatami rozwieszonymi w naszej szkolę i rozmowami z uczniami zachęcamy do częstego  odwiedzania  strony pajacyka.

Ponadto  zachęcamy dzieci i rodziców do kupowania produktów ze znaczkiem „ Podziel się posiłkiem” pomagając przy tym niedożywionym dzieciom. A kupując produkty oznaczone słoneczkiem „ Podaruj dzieciom słońce” wspomagamy chore dzieci w całej Polsce.

Przypominamy wszystkim  uczniom, że  należy tylko pamiętać podczas robienia codziennych zakupów o kupowaniu produktów z tymi znaczkami.

Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w  akcję pomagania innym potrzebującym pomocy.

Zawsze możemy liczyć na pomoc naszych Wolontariuszy i uczniów z naszej szkoły.

 

Akcja znicz

 

 

W I semestrze w roku szkolnym 2009 /2010  dnia 26. 10. 2008 r. przeprowadziliśmy pierwszą akcję wolontariatu pt. „Akcja znicz”. Zostały zebrane znicze w naszej szkole dla uczczenia pamięci o zmarłych. Zebrano 56 zniczy.

Uczniowie  klasy 0  oraz klas II , III razem z wychowawczyniami zapalili znicze na grobach zapomnianych i nie odwiedzanych na cmentarzu przy ul. Spokojnej i Prusackiej. Dzieci ze świetlicy szkolnej razem z opiekunem uporządkowali miejsca pod krzyżem Katyńskim, pomnikiem papieża i tablicą Sybiraków, a następnie  zapalili  tam znicze .

Część zebranych zniczy została zapalona  na grobie księdza Dziekana Bochenka. 

Akcja ta przypomniała naszym uczniom, że należy pamiętać  nie tylko o grobach  naszych bliskich, ale także pamiętać o grobach opuszczonych i zapomnianych przez innych.

 

„Szkoła bez Przemocy” - IV Edycja Programu  pod hasłem „Wolontariat – świadomie pomagasz innym”

 

W ramach programu społecznego „Szkoła bez Przemocy” nasza szkoła zgłosiła się do IV edycji Programu pod hasłem  „Wolontariat – świadomie pomagasz innym”. Dlatego też   szkoła przystąpiła do zorganizowania na swoim terenie w dniach od 7- 11 grudnia 2009 r. „ Tygodnia Wolontariatu”.

„Tydzień Wolontariatu” jest okazją do zaprezentowania działań Wolontariatu podejmowanych przez bezinteresownie  zaangażowaną  społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów  na rzecz potrzebujących  - czy to z środowiska szkolnego czy też z najbliższego otoczenia szkoły.

Wolontariat szkolny uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.  Umożliwia ponadto zagospodarowanie wolnego czasu poprzez animację działań społecznych.

 

Przebieg programu  „Tygodnia  Wolontariatu”:

1.     Dnia 7. 12. 2009 r.  poniedziałek – Ogłoszenie przez radiolę zorganizowania w szkole „Tygodnia Wolontariatu” .

- Przygotowanie gazetki   na temat działalności Wolontariatu  ( plakaty rozwieszone w szkole).

- Ogłoszenie  konkursu na „Wolontariusza roku” przedstawienie regulaminu przyznania nagrody.

- Wolontariusze otrzymają identyfikatory ( plakietki).

2.      Dnia 8. 12. 2009 r. wtorek -   Spotkanie z  dyrektorem szkoły wszystkich Wolontariuszy na długiej przerwie  ( ogłoszenie konkursu na „Wolontariusza roku” ).

3.     Dnia 9. 12. 2009 r.  środa – Zorganizowanie akcji Wolontariatu

pt. „ Wigilijny stół”,  uczniowie będą mogli przynieść produkty żywnościowe np.: mąkę, cukier, ryż,  budynie, zupy,  słodycze …  dla potrzebujących  rodzin i złożyć je  w koszu na parterze  przy gabinecie pedagoga.

4.     Dnia 10. 12, 2009 r. czwartekZaproszenie do szkoły wyjątkowej osoby  p. Heleny Kocerby . Osoba, ta działa wiele lat w zespole „Caritas” i udziela się w innych działaniach charytatywnych dla osób z ubogich i potrzebujących rodzin. Pani Helena opowie nam na czym polegała  jej praca. Spotkanie odbędzie się na 4 godz. lekcyjnej  kl. IV – VI na dużej sali gimnastycznej.  

5.     Dnia  11. 12. 2009 r.  piątek -   Zorganizowanie konkursu na „Patrona Wolontariatu” osoba, która dzieli się z innymi, potrzebującymi oraz wsławiła się czynami

  – Nauczyciele  kl. I – III na  swoich lekcjach  opowiedzą  o tym

 

 

.................................................................................................................................................................................

Od września 2007r. w naszej szkole działa szkolna grupa wolontariatu pod nazwą „Wolontariat”. Do szkolnej wolontariatu może przynależeć każdy, kto jest obowiązkowy, rozsądny, dyspozycyjny i chętny do pracy na rzecz innych. Wolontariusz to – osoba, która działa świadomie na rzecz ludzi i zwierząt, poświęcająca swój czas wolny i nie oczekująca za swoją pracę podziękowania ani wynagrodzenia.
Potencjalnymi wolontariuszami mogą być :
Uczniowie
Nauczyciele
Wszyscy sympatycy szkoły
Celem działania „Wolontariatu” jest uwrażliwienie uczniów naszej szkoły na potrzeby i krzywdy innych, nauczenie dawania bezinteresownej pomocy oraz uświadomienie, że Ci, których często postrzegamy jako nieszczęśliwych i pokrzywdzonych, potrafią również na nam dać bardzo wiele.
Opiekunami wolontariatu są: p. Ewa Dudek, p. Jolanta Szymczyk, p .Paulina Pierchorowicz i p. Jolanta Rainczuk. Wolontariat ma już 42 chętnych do pomagania innym wolontariuszy.

 

Pierwsza akcja

 

W bazylice Św. Jadwigi dnia 9 września 2007r w niedzielę uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły przeprowadzili akcję „Świeca nadziei”. Jej celem było pozyskanie funduszy na dalsze leczenie rodzica naszych uczennic, zmagającego się z chorobą nowotworową.

Akcja ta polegała na sprzedaży „świec nadziei” i kweście pieniężnej przed i po każdej Mszy św.. Świece sprzedawane były w cenie 10zł za sztukę. Każda z nich miała przygotowane przez wolontariuszy i przyklejone serduszko z napisem „świeca nadziei”.

Podczas akcji zebrano- 5 184zl i 4 euro.

Pieniądze te zostały wpłacone na specjalne konto w Banku PKO z przeznaczeniem na dalsze leczenie.

Wszystkim osobom, które pomogły w sprawnym przeprowadzeniu akcji serdecznie dziękujemy, przecież „Człowiek tyle jest wart ile da z siebie innym”.

 

Druga akcja

Szkolny wolontariat przyłączył się 12 października 2007r do obchodów VII Dnia Papieskiego. Wspólnie z Akcją Katolicką i wolontariuszami z LO przeprowadził kwestę, podczas której została zebrana kwota - 5058zł.
Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na Fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast.

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Członkowie wolontariatu na co dzień zaangażowani są w niesienie pomocy słabszym i młodszym uczniom, jak również duchowe wspieranie tych, którzy tego wsparcia potrzebują, dlatego też wolontariusze z naszej szkoły włączyli się do przemarszu ulicami miasta 17 października 2007r. z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Wspólny przemarsz zorganizowany był po to, by cały świat przemówił jednym głosem w jednej sprawie, w jednym i tym samym dniu. Przemarsz organizowany był przez Urząd Miejski ,a hasło naszej szkoły brzmiało: „Im więcej dajesz, tym więcej posiadasz”.

 

 

Pomóżmy Dominikowi !!!


„Pomóżmy Dominikowi ” to hasło następnej akcji wolontariatu. Dominik mieszka niedaleko Łodzi razem ze swoim rodzeństwem w małej wiosce. Chłopiec ten chodzi do kl. III szkoły podstawowej . Nierozważnie, podczas wirowania pralki, włożył prawą rączkę do środka bębna i ręka został zmiażdżona. Dominik przeszedł operację w szpitalu w Trzebnicy i czeka go długa rehabilitacja.
Akcja wolontariatu polegała na zebraniu owoców, słodyczy, zabawek, jogurtów i pieniędzy -189zł 20gr dla tego chłopca. Artykuły żywnościowe zostały mu dostarczone w tym samym dniu popołudniu. Natomiast za zebrane pieniądze została zakupiona odzież którą otrzymał 3 grudnia 2007r..

 

 

Akcja „Wigilijny stół”

W dniach 17- 18 grudnia 2007r. wolontariusze w naszej szkole przeprowadzili akcję „Wigilijny stół”, polegającą na zbiórce artykułów żywnościowych i zabawek dla dzieci z ubogich rodzin. Zebrane rzeczy zostały przekazane Caritas działającemu przy Bazylice Św. Jadwigi w Trzebnicy, gdzie zostały rozdzielone, a następnie przekazane przed Świętami Bożego Narodzenia potrzebującym rodzinom.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka"
    ul. 3-go Maja 5
    55-100 Trzebnica.
  • 71 312-00-29

Galeria zdjęć